Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Idag bemannas vården både i Sverige och i Norge av Dedicare.

Dedicare Vårdbemanning

Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Vi bemannar vården i Sverige, Norge och Finland. Våra konsultchefer är ansvariga både för försäljning och bemanningsprocessen.

Läkare utan gränser