Sosionom

Vi leier ut og rekrutterer sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere innen sosialt arbeid.

Les mer