Dedicare Doctor  vil hjelpe deg med din søknadsprosess for å komme og jobbe i Norge. Under finner du svar på de viktigste spørsmålene som dukker opp før, under og etter et oppdrag.

Registrer deg under Registrer CV, personlig brev og CV. Du kan når som helst gå inn og endre dette på dine personlige sider under Oppdater CV. Tidligere jobberfaring, med fra-dato og til-dato.

  • Dine kvalifikasjoner
  • Dokumentasjon på eventuelle kurs/sertifikater/autorisasjon
  • Minst to referanser

Dedicare har avtale med alle sykehus og kommuner i Norge. Vi har oppdrag over hele landet. Registrerte vikarer får tilsendt mail og Apsis med tilbud om ledige oppdrag. Er det oppdrag du finner aktuelle, melder du interesse gjennom vårt elektroniske søknadsskjema.

Har du spørsmål om oppdrag kan du kontakte oss (+47 21 68 02 93).

Dedicare dekker din reise til og fra oppdrag om du er ansatt. Fakturer du selv og er underkonsulent dekker du din egen reise til og fra oppdraget.

Når arbeidstaker booker reisene selv vil beløpet blir refundert ved at reiseregning skjema sammen med originalkvitteringer blir sendt til doctor@dedicare.no.

Reiseregning

Du må selv møte personlig opp på et skattekontor i Norge for å søke skattekort.
Når du er på plass i Norge oppsøker du det lokale skattekontoret og ber om skattekort. Ta med pass og arbeidsavtalen din. Finn nærmeste skattekontor
NB! Dersom man ikke har jobbet i Norge tidligere trenger man D-nummer for å søke om skattekort. Det må da foretas en såkalt ID-kontroll, disse skattekontorene foretar en slik ID-kontroll.

Informasjon og søknadskjema skattekort.

Når man søker skattekort skal vår adresse i Oslo oppgis (Dedicare Doctor Frognerveien 10 0257 Oslo), samt din adresse i Sverige/Danmark. Dersom man flytter i Sverige/Danmark må du huske å melde fra til den norske skatteetaten. Dette for at man skal motta selvangivelse.

For hvert nye år må man stille personlig på skattekontoret for å søke om nytt skattekort. Dedicare vil hjelpe deg så langt det er mulig med det praktiske rundt dette, men du er selv ansvarlig for å møte opp fysisk på Skattekontoret.

Timer skal leveres inn den 04. hver måned. Lønn utbetales den 20. i påfølgende måned.

Timeliste skjema som du kan printe ut

Timelistene leveres på Mine sider eller du kan sende de inn på doctor@dedicare.no.

Før du begynner på oppdrag, får du tilsendt arbeidsavtale og ordrebekreftelse pr e-post. Arbeidsavtalen tar for seg de generelle vilkår og rettigheter som gjelder både for Dedicare Doctor, og for deg som vikar. Denne må leses gjennom, signeres, og returneres til Dedicare Doctor. Ordrebekreftelsen spesifiserer nærmere hva som gjelder for ditt konkrete oppdrag, hva gjelder lønn og vilkår, oppdragslengde og arbeidssted.

Dedicare står for bolig under oppdrag. Bolig vil være i gangavstand eller kollektivavstand til jobben. Om du ønsker å ta med familie på lengre oppdrag/sommeroppdrag må dette avtales med Dedicare på forehånd.

Arbeidstid vil være i henhold til oppdragsgivers arbeidsplan/turnus – se oppdragsbekreftelsen for mer informasjon. Både Dedicare og oppdragsgiver har ansvar for å tilse at planleggingen av arbeidstiden er i henhold til rbeidsmiljøloven. Har du spørsmål vedrørende Arbeidsmiljøloven, oppfordres du til å ta kontakt med din konsulent som vil svare på alle spørsmål.

Om du er fast ansatt i Sverige og jobber i Norge som vikar, må du kontakte Forsäkringskassan og gi beskjed om at du jobber i begge land. Du trenger blankett FK6215, eller ring 0771-524-524. Forsäkringskassan avgjør om du du skal ha A1-skjema. Avgjørelsen sendes til deg og til NAV, som sender en kopi til Dedicare Doctor. Med A1-skjema er du sosialforsikret i Sverige. Ved bruk av A1 reduseres skatten i Norge med 7,8%. Til informasjon faller da skattetrekk for norsk trygdeavgift bort. Du må selv gi beskjed til Skatteetaten i Norge, så du får korrekt skattekort for A1 arbeidstakere.

Link til Forsikringskasse og A1 skjema: https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/tjanster/sok#/?text=A1&plats=&typ=&rows=20&i=0.

Er du Lege må du ha norsk autorisasjon for å bruke yrkestittelen din i Norge.

Søk om norsk autorisasjon

Veiledning op hvordan du søker. Se på side 28, Opprette ny søknad – Søker uten norsk personnummer eller D-nummer.

Vær nøye med å sende inn korrekte papirer. Din søknad vil bli returnert ved mangler, og du må søke på nytt. Vanlig behandlingstid er 4-6 uker, og søknaden behandles ikke før tilsendt faktura er betalt.

Arbeidstaker som er ansatt i mer enn 20% stilling jevnt fordelt gjennom året vil bli meldt inn i KLP pensjonsordning. Brev vil blir tilsendt de ansatte som dette gjelder.

Dedicare er ansvarlig for å sørge for at vikaren som er ansatt av Dedicare Doctor dekkes av yrkesskadeforsikring i oppdragsperioden. Vi har også en tilleggsforsikring som gjelder uforutsette hendelser mellom arbeidssted og oppdragsbolig.

Vikarer som jobber og fakturerer via eget firma må selv opprette yrkesskadeforsikring.

Dedicare oppfordrer den enkelte vikar å tegne egen reiseforsikring.

Er du norsk og har/skal få utbetalt pensjon gjennom det offentlige, kan du som lege jobbe 100% via Dedicare Doctor uten å bli trekt i din offentlige pensjon.

For å jobbe for Dedicare må du fylle ut en helseattest – dette for å utelukke evt smitte dersom du har jobbet/oppholdt deg på steder med høy forekomst av MRSA eller tuberkulose den siste tiden.

Helseattest returneres til Dedicare Doctor sammen med arbeidskontrakt.