Våre kjerneverdier

 

Engasjert

For alle virksomheter som søker utvikling, er medarbeidernes fellesskap en av de viktigste fremgangsfaktorene. Hver og en må ha sin egen motivasjon, en vilje til å hele tiden gjøre ting bedre og mer effektivt. Den som er engasjert gjør tingene nå, ikke senere. Hun bidrar i diskusjoner og tar et stort ansvar, ikke bare for sitt eget arbeid, men også for at det felles resultatet skal bli så bra som mulig. Det er en person som ser på god service som en selvfølge, som aldri lover for mye, men som sørger for at alt er klart i tide.

Dynamisk

Den som gjør som man alltid har gjort kommer aldri til å finne nye og bedre måter å drive virksomheten sin på. Ettersom omverdenen og forutsetningene hele tiden endrer seg, må selskapet vårt også gjøre det. Vi må tilpasse oss og tilfredsstille nye krav fra våre oppdragsgivere og vikarer. Men dette er ikke alltid nok. Vi må rett og slett ligge et skritt foran konkurrentene våre. For å delta i og lede an i utviklingen må det finnes en sterk initiativskraft og fleksibilitet i selskapet. Det krever i sin tur mennesker som er driftige og som ser på forandring som en naturlig måte å bli enda bedre på.

Menneskelig

Hos oss handler nesten alt om mennesker. Dels fordi vi tilbyr tjenester som utføres av mennesker. Men først og fremst fordi jobben vår i bunn og grunn handler om at mennesker skal oppnå best mulig helse. Det handler om at oppdragsgiverne våre skal kunne drive bedre behandling og omsorg. Vi tror at man oppnår bedre effektivitet og høyere kvalitet hvis det er en god balanse mellom fast og bevegelig personell. Vi tror også at mennesker har det bedre hvis de selv kan påvirke arbeidstiden sin. Hvis de får mulighet til å selv bestemme hvor og når de skal jobbe. Vår humanistiske innstilling innebærer at det alltid skal være en ærlig og oppriktig omtanke for medarbeidere, oppdragsgivere og pasienter.

Pålitelig

Forholdet til oppdragsgiverne våre bygger på tillit. De skal føle seg trygge og alltid kunne stole på oss. Det betyr ikke bare at vi skal gi dem god service og levere i tide. Det betyr også at de alltid skal føle seg sikre på at kvaliteten er riktig og at vi har kompetente medarbeidere. For mange selskaper blir produktene synonymt med selskapet. Hos oss er det menneskene som er selskapet. Det betyr at alt som skal kjennetegne Dedicare også  må være fremtredende trekk hos dem som jobber hos oss. Vi stiller høye krav når det gjelder pålitelighet og kompetanse.