Logge inn

Tidrapportering

Du som er ansatt kan registrere arbeidede timer her, via hjemmesiden. Tidrapporter for timer som er arbeidet kan ellers sendes via mail eller fax, event post.

Timeliste

Reiseregning

Hvis det gjelder sykefravær, ferie eller annet fravær skal du kontakte din bemanningskonsulent og informere om dette.

Du skal tidrapportere fortløpende under oppdraget, eller i slutten av hver måned. Lønn beregnes og utbetales den 20. i hver måned etterskuddsvis.

Tilgjengelighet – ledige perioder

Du har her mulighet til å  legge inn tilgjengelige perioder/ledige perioder du vil jobbe for oss.