Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År!


Kjære Dedicare-venn

2016 er nesten ved veis ende og tiden for oppsummering er kommet for de fleste av oss.
Vi kan igjen se tilbake på et innholdsrikt år for oss og våre kunder og ansatte. Det er vanskelig å gå i detaljer, men på det generelle nivå så er jeg igjen stolt av at Dedicare kommer særdeles godt ut i våre kvalitetsundersøkelser.
I våre egne undersøkelser har vi meget gode tilbakemeldinger fra både våre ansatte og fra våre kunder. Karakteren er på ca 4,5 av 5 innen de fleste kategorier. I tillegg er vi i 2016 av Sykehusinnkjøp (tidligere Hinas) rangert som det selskap med aller beste kvalitet. Dette basert på kompetanse på våre ansatte bemanningskonsulenter og våre utleide ansatte. Dette følger da opp tilsvarende tilbakemelding vi fikk fra liknende konkurranse sist år.
Vi er meget stolte av at våre ansatte hver dag gjør den flotte innsatsen de gjør. For at vi hver dag skal kunne sende kvalifisert personell til faktisk hvert et hjørne av Norge så har vi bestilt mer enn 8000 enkeltreiser samt belagt våre boliger med ca 36.000 overnattingsdøgn.

Vi er svært takknemlige for at du velger oss, vi retter en særskilt takk til våre utleide ansatte som hver dag bekrefter for våre kunder at Dedicare faktisk er det beste bemanningsselskapet. Tusen takk til hver og en av dere for den innsats dere gjør.
Jeg vil også takke de av dere som går på jobb for oss og våre kunder nå i julehøytiden.

Hjertelig god jul og godt nyttår til dere alle

Fra Petter Nyhagen, adm direktør Dedicare