Dedicare bemanning rekrutterer og leier ut leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og annet helsepersonell.

Dedicare dekker alle behov innen bemanning, fra hel drift til supplerende vikarpooler.
Vi har per idag rammeavtaler med de største kommunene i Norge, alle offentlige sykehus i Norge,  samt flere av de private.