Du velger selv om du vil jobbe heltid eller deltid for Dedicare, bare i enkelte av ferieukene dine eller i andre spesifikke perioder. Du gir ganske enkelt beskjed om når du kan og vil jobbe!

SKATTEKORT

Alle som arbeider i Norge må betale skatt i Norge.

Alle som søker skattekort i Norge må møte personlig på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll. Det gjelder uansett om du har jobbet i Norge tidligere år (nye regler fra 01.01.12). Søknad får du hjelp til ved skattekontoret der du er ute på oppdrag. Du må ha med deg pass som legitimasjon for å få norsk ID-nummer, som igjen er nødvendig for å få norsk skattekort. I tillegg kan skattekontoret også kreve arbeidskontrakt og kopi av E101 skjema fra Försäkringskassan (i Sverige) og Borgerservice (Danmark).

Uten skattekort må vi trekke 50 % skatt. 

Til opplysning så er vi pliktig til å innberette utgiftene til bolig og reise som lønn, hvis det søkes om standardfradrag. Det betyr at du må skatte for reise- og boligutgiftene som vi har knyttet til dine oppdrag. Sørg for å få skattekort fra tabell 7100, så unngår du beskatning.

Se mer informasjon under på www.skatteetaten.no

Vi betaler reise og bolig for deg til Norge under oppdrag.

Du får din egen faste kontaktperson hos Dedicare. Denne kontaktpersonen er sykepleier, eller annet helsepersonell som er godt kjent med helsesektoren i Norge, Bemanningskonsulenten vet akkurat hva din kompetanse kan brukes til.  Vi legger stor vekt på personelig relasjon mellom bemanningskonsulent og vikar, og på den måten blir både vikar og kunden vår fornøyd.

Før du kan jobbe i Norge er det noen enkle ting som må komme plass:

Du må ha norsk autorisasjon. 

Alle som skal jobbe som lege, sykepleier, jordmor eller hjelpepleier i Norge må ha norsk autorisasjon. Autorisasjon er personlig og utstedes for hele karrieren. Det er Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell som gir deg din autorisasjon.
Se www.sak.no for mer informasjon, men i korte trekk må du sende inn rett (vidimerat) kopiav følgende dokumenter:

  • Eksamensbevis
  • Legitimasjon / autorisasjon fra opprinnelsesland
  • Bevis på ansettelse (attester fra arbeidsgiver)
  • Kopi av pass
  • Utfylt søknadskjema

SAK starter ikke behandling av søknad før man har betalt inn gebyret, for rask behandling av søknad anbefaler vi at dette gjøres sammen med søknaden.  Ta evt kontakt med Dedicare for mer informasjon.

Dedicare trenger også kopi av dine papirer inkludert attester (intyg) fra jobb og skole. Dette kan du gjerne sende per epost. Send dette så tidlig som mulig slik at du blir registrert med alle opplysninger.

Du kan selv styre når og hvordan du vil jobbe, vi er overbevist om at du gjør en bedre jobb når du trives og selv har innflytelse over arbeidet ditt. Hos Dedicare kan du selv påvirke arbeidstiden din, og vi prøver å være en lydhør arbeidsgiver som er åpen for ideene dine. Vi vil bli godt kjent med deg så raskt som mulig, slik at vi kan støtte deg med de forutsetningene som nettopp du trenger. Du får en egen kontaktperson som tilbyr deg oppdrag som passer til dine ønsker og behov.

Mulighet til å bytte arbeidssted og/eller arbeidsoppgaver

Hos Dedicare får du lettere bruk for alle sider av kompetansen din, ettersom du har mulighet til å bytte arbeidssted og/eller arbeidsoppgaver hvis og når du vil. Det å prøve nye arbeidsoppgaver og miljø¸ inspirerer, gir deg økt kompetanse og verdifull erfaring.

Ja vi har en meget gunstig overtidsordning.

Vi har oppdrag av varierende varighet, fra enkeltvakter til oppdrag på flere måneder. Det er du selv som legger føringen på dette.

Sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og hjelpepleiere kan kontakte oss for jobb. Samtlige må ha norsk autorisasjon og gjennomgå vår godkjenningsprosedyre.

Ta kontakt på dedicare@dedicare.no

Dedicare har avtale og oppdrag på alle sykehus i Norge, samt i flere store og små kommuner. Vi har og oppdrag i Sverige.

Vi gir deg konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringer. Spesielt fremheves gode overtidsordninger. Vi har individuell lønnssetting og premierer bl.a. kompetanse, fleksibilitet og stabilitet. Dessuten får du invitasjoner til seminarer og vikartreff hvor du kan møte andre vikarer.