Med årene har vi lært oss at godt forarbeid er viktig. Vi har utviklet en effektiv prosess for utleie av helsepersonell.
Under hele prosessen har både du og vikaren kontakt med en og samme bemanningskonsulent, som alltid er autorisert sykepleier med lang egenerfaring i helsevesenet. Alle våre vikarer har minst to års yrkeserfaring.
I tillegg til å verifisere de formelle kompetansekravene gjennomfører vi alltid et dybdeintervju og henter inn minst to referanser.

 

Vi garanterer at du alltid får tilbakemelding i løpet av en time (mellom kl. 07.00 og 22.00)

Vi er tilgjengelig på kontoret mellom kl 08-1600 – og på vakttelefonen mellom kl 07-22

Ellers er vi tilgjengelig på mail adresse dedicare@dedicare.no

Hvorfor velge Dedicare

Dedicare er et pålitelig og menneskelig selskap som raskt gir deg riktig, engasjert og kompetent personell til fornuftig pris.

Dedicare er ISO-sertifisert noe som sikrer deg at våre kandidater er rekruttert etter gjeldende rutiner.

Dedicares garantier
  • Vi lover mye, men aldri mer enn vi kan holde.
  • Du får alltid tilbakemelding i løpet av en time.
  • Du får alltid riktig kompetanse.
Kvalitetsgaranti

Vår sjenerøse kvalitetsgaranti innebærer at du uansett grunn kan avbryte et pågående oppdrag og/eller kreve at vikaren byttes ut med 14 dagers oppsigelsesfrist.

Vi utfører oppgavene nå – ikke senere! Vi garanterer rask service og tilbakemelding i løpet av en time.

 

Ja for oss er det en selvfølge!

Dedicare formidler dels at vi er virksomme innen helsesektoren. Men begrepet «care» står for mye mer enn det. Det betyr at vi bryr oss om. At vi har et humanistisk livssyn med en spesiell omtanke for medarbeiderne våre og at vi handler som et ansvarsbevisst selskap.
På samme måte uttrykker det engelske ordet «dedication» en annen side av vår måte å være på. Det står for at vi har medarbeidere som er engasjerte og entusiastiske. At selskapet vårt preges av målbevissthet og en vilje til å gi både vikarene og oppdragsgiverne våre bedre service enn det andre gjør.

 

Vår sjenerøse kvalitetsgaranti innebærer at du uansett grunn kan avbryte et pågående oppdrag og/eller kreve at vikaren byttes ut med 14 dagers oppsigelsesfrist.

 

Vi rekrutterer og leier ut helseperosnell med kompetansen du behøver. Dette er leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Vi bemanner korte eller lengre oppdrag i  kommuner og sykehus.

Dedicare er et pålitelig og menneskelig bemanningsfortak, som raskt gir deg riktig, engasjert og kompetent helsepersonell. Alle våre bemanningskonsulenter har utdanning og erfaring fra helsesektoren og kan derfor lett sette seg inn i ditt behov. Vi garanterer at du får svar innen en time.

Dedicare er kvalitetssikret bemanningsforetak  gjennom ISO-sertifisering, noe som fornyes og kontrolleres hvert år.

Vikar som vi sender på oppdrag skal fylle dine krav til kompetanse du har etterspurt. Vi har en grundig rekrutteringsprosess med intervju, kontoller og referanseopptak. Vi garanterer at vårt helsepersonell er  godkjent og sjekket opp mot Autorisasjonskontor og Helsetilsyn i resepektive land.  Alle våre sykepleiere på sykehus skal ha to års erfaring og flere har en bred erfaring over mange år.  Våre bemanningskonsulenters yrkeserfaring gjør at vi raskt kan matche hvilken vikar du trenger.