Logge inn

Registrering av timer

Du som er ansatt skal registrere alle dine timer som du har jobbet her via hjemmesiden. Hvis det gjelder sykefravær, ferie eller annet fravær skal du kontakte din bemanningskonsulent og informere om dette. Overtid blir beregnet av Dedicare. 

Du skal registrere dine timer fortløpende under oppdraget, eller i slutten av hver måned. Lønn beregnes og utbetales den 20. i hver måned etterskuddsvis.

Tilgjengelighet – ledige perioder

Det er også på denne siden du legger inn tilgjengelige perioder/ledige perioder du vil jobbe for oss.  Du er også velkommen til å kontakte oss for informasjon.

Oppdater CV

Du kan også oppdatere din CV på denne siden.