Hopp til innhold

Finansielle rapporter

Styrets og konsernsjefens ansvar for de finansielle rapportene

Styret og konsernsjef har ansvar for at de finansielle rapportene presenteres på et korrekt vis ihht til internasjonale revisjonsstandarden IFRS som angitt av EU og ihht til kravene i ”prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG”.
Dette ansvaret innbefatter utformning, innføring og opprettholdelse av intern kontroll som er relevant for å på et korrekt vis presentere de finansielle rapportene uten vesentlige feil eller mangler.