Styrets arbeid

Styrets ansvar og arbeidsmetoder

Styret utnevnes årlig av generalforsamlingen med en mandatperiode til slutten av neste ordinære generalforsamling. Styret er ansvarlig for selskapets organisasjon og ledelse, og vurderer kontinuerlig konsernets økonomiske situasjon og evaluerer den operative ledelsen. Styret har for sitt arbeid vedtatt en skriftlig forretningsorden som blant annet regulerer antall styremøter, hvilke saker som skal forelegges styret og konsernsjefens plikter. Styrets arbeid er også regulert av blant annet gjeldende forskrifter i svensk selskapslov og kodeks.

 

Styrets sammensetning

Styrets sammensetning finner du her.

 

Utvalg

Styret har ansvar for vederlags- og revisjonsspørsmål, slik at Dedicare ikke har utnevnt særskilte vederlags- eller revisjonsutvalg. I lys av antall styremedlemmer, selskapets størrelse og det faktum at alle medlemmer er uavhengige i forhold til selskapet og ledelsen, vurderer styret dette som en effektiv arbeidsmåte for å styre vederlags- og revisjonsspørsmål. Spørsmålet om utnevnelse av utvalg blir vurdert hvert år i forbindelse med styrets konstituering.