Hopp til innhold

Pressemeldinger

Behåll rimliga villkor för sjuksköterskor – eller förlora kompetens

2022-02-24 Icke regulatorisk information

SKR har konstaterat att behovet av inhyrd personal inom vården alltid kommer att finnas. Den största gruppen inhyrd personal är i dag sjuksköterskor.

– Dedicare vill att vårdens inhyrda sjuksköterskor ska ha rimliga villkor. Om dessa villkor försämras, kommer regionerna ha stora svårigheter att få leverans. Konsekvensen kan bli att de sjuksköterskor som valt att jobba som konsulter väljer andra uppdragsgivare, i privata sektorn eller i övriga Norden. Eller väljer att lämna yrket helt och hållet.

– Regionerna riskerar ytterst att inte kunna leverera sitt uppdrag – en jämlik och säker vård över hela Sverige, konstaterar Eva Brunnberg, VD för Dedicare Sverige.

Det råder en stor brist på sjuksköterskor. Majoriteten, 17 av 21 regioner, bedömer att det saknas grundutbildade sjuksköterskor. Samtliga 21 regioner anger att de upplever en tydlig brist på specialistsjuksköterskor.

Flera prognoser och bedömningar från Socialstyrelsen, SCB och Arbetsförmedlingen pekar också på en mycket stor brist på sjuksköterskor. Enligt SKR saknas cirka 39 000 sjuksköterskor och Vårdförbundet menar att samma siffra borde vara 45 000.

Bristen grundar sig dels i ett ökat vårdtryck, färre som söker sig till utbildningarna, pensionsavgångar och att många sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Vårdförbundet släppte nyligen en rapport där drygt hälften av de 8500 som deltog i undersökningen överväger att byta jobb. Den tuffa arbetsmiljön anges som en avgörande faktor.

– Vi ställer oss frågande till att SKR väljer att genomdriva en upphandling med så tydligt försämrade villkor vid en tidpunkt när svensk sjukvård går på knäna, menar Eva Brunnberg. Efter mer än två år med Covid-19 och en ständigt växande vårdskuld, hade man i stället kunnat hoppats att regionerna skulle öka attraktionskraften för vårdyrket, inte försämra.

– Med tanke på den belastning som ordinarie personal haft under denna period, behöver de dessutom avlastning och återhämtning. Det är en avlastning som den inhyrda personalen kan möjliggöra.

Det är idag vanligt med konsulter inom exempelvis IT- och HR-sektorn, likaså bland marknadsförare och ingenjörer. Det har länge pratats om att vi är inne i den så kallade ”gig-ekonomin”, där friheten att kunna välja arbetsform är en självklarhet.

– Vissa vill vara konsulter, andra trivs bättre som anställda, allt beroende på livssituation och preferens. Vi vill att sjuksköterskor, precis som andra yrkesgrupper, själva ska ha friheten att välja hur de vill arbeta.  

– Dedicare vill öka attraktionskraften och höja statusen för sjuksköterskor. Vi vill att de ska ha bra villkor med rimlig lön, kollektivavtal och en tjänstepension de kan leva på. Med de nya, försämrade villkoren i den nationella upphandlingen, är vi oroliga att svensk sjukvård kommer tappa viktig kompetens, avslutar Eva Brunnberg.