Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare förvärvar rekrytering- och bemanningsföretag inom Life Science

2022-03-16 Regulatorisk information

Dedicare har idag tecknat avtal om förvärv av H&P Search & Interim AB (orgnr. 556767–6548). H&P Search & Interim AB är leverantör till den nordiska marknaden avseende rekrytering och uthyrning av konsulter inom området Life Science. Tillträde sker den 1 april, 2022. H&P Search & Interim AB kommer därefter att agera som ett fristående bolag inom i Dedicare-koncernen från och med andra kvartalet 2022.

– Ett förvärv av H&P Search & Interim AB ligger helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi där vi kompletterar vår befintliga verksamhet med tjänsteområdet Life Science. H&P Search & Interim AB är ett bolag med kvalificerad personal samt en stabil kundbas inom privat sektor och kommer bli grunden för Dedicares fortsatta satsning inom Life Science i Norden och övriga Europa, säger Krister Widström, koncernchef på Dedicare.

– H&P Search & Interim befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Tack vare nya starka ägare och våra duktiga medarbetare kan vi nu fortsätta på vår redan spännande resa. Vårt företag kommer att drivas vidare som ett fristående bolag inom Dedicare-koncernen och tack vare uppköpet ha ännu större muskler för fortsatt tillväxt, säger Johan Walde, Verkställande Direktör H&P Search & Interim AB.

Den initiala köpeskillingen för förvärvet av H&P Search & Interim AB uppgår till 27,6 miljoner kronor, där 15,6 miljoner kronor erläggs i kontanta medel och 8,3 miljoner kronor i form av aktier i Dedicare genom apportemission. Tilläggsköpeskilling har avtalats och baseras på H&P Search & Interim AB:s resultatutveckling under de kommande åren 2022–2024.

Kort om Dedicare

Dedicare är Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter 1,3 miljarder kronor med drygt 1 000 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Kort om H&P Search & Interim AB

H&P Search & Interim AB bedriver idag verksamhet inom Life Science och har gedigen erfarenhet från såväl rekrytering (Search) som bemanning med konsulter (Interim). Fokus är Life Science i Norden inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik och relaterade verksamheter. Företaget har funnits sedan 2015 och omsatte ca 55 MSEK för räkenskapsåret 2021. H&P Search & Interim AB har haft en mycket god lönsam tillväxt de senaste åren. Läs mer om H&P Search & Interim AB på www.hpsearch.se

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef Dedicare, tel 070-526 79 91, krister.widstrom@dedicare.se                                             
Johan Walde, Verkställande Direktör H&P Search & Interim AB, tel 076-187 06 12, johan.walde@hpsearch.se

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2022 kl. 08.30 (CEST).

                                                                                                                                

Bilagor