Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare har tilldelats nationellt ramavtal från HINAS i Norge avseende sjuksköterskor

2015-07-01 Regulatorisk information

Dedicare har sedan 2009 haft motsvarande avtal och på ett framgångsrikt sätt vuxit och tagit marknadsandelar på den norska marknaden. Nu när avtalet upphandlats på nytt och vi fått tilldelning har vi säkrat att i ytterligare minst två år få utveckla vår affärsverksamhet i Norge vilket vi är glada och tacksamma för, säger Stig Engcrantz, VD och koncernchef för Dedicare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl 16.15 (CET).