Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare har utsett ny valberedning

2015-10-23 Regulatorisk information

Dedicares valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Dedicares största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

  • Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare i Dedicare AB
  • Gunilla Nyström, AMF – Försäkringar och Fonder
  • Håkan Berg, Swedbank Robur fonder

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 15.30 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor