Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare utser Lia Sandström som ny CFO

2013-07-01 Regulatorisk information

Lia Sandström tillträder den 16 september 2013 och kommer att sitta i Dedicare koncernledning. Bolagets nuvarande CFO, Richard Engel kvarstår som CFO fram till att Lia tillträder.

«Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Lia Sandström som CFO. Med Lias tidigare erfarenheter som CFO, business controller och redovisningschef är jag säker på att hon har mycket att bidra med på Dedicares fortsatta resa», säger Dedicares VD och koncernchef Stig Engcrantz i en kommentar.

Lia Sandström är idag CFO för TV operatören Magine och har tidigare haft motsvarande position på Adlibris.

Bilagor