Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicares CFO avslutar sin anställning

2019-04-04 Regulatorisk information

Bemanningsföretaget Dedicares CFO, Eva Jonbacker, har per dagens datum avslutat sin anställning på Dedicare. Jenny Pizzignacco kommer ta över som t.f. CFO och kvarstår tills efterträdare är på plats. Jenny är affärsutvecklingschef och har tidigare varit t.f. CFO i bolaget.

Rekryteringsprocessen av ny CFO kommer inledas omgående.

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 kl.10.00 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor