Dedicare har jobbet med bemanning i Norge siden 2001, og vi har på den tiden blitt blant landets største og mest erfarne bemanningsbyrå innen helse- og sosialfaglig sektor. Vi bemanner vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, veiledere og saksbehandlere i hele Norge.   

Vi hjelper deg med å ta ditt neste steg i karrieren. Vår visjon er at du skal heve din kompetanse og få mer variasjon. Vårt oppdrag innebærer alt fra å sørge for at kommuner får saksbehandlere, til at den private og offentlige sektoren får kvalifisert personell innenfor helse og-sosialt arbeid.

Dedicare er en seriøs arbeidsgiver med ordnede forhold:

Hos oss får du oppfølgning av din egen bemanningskonsulent og omfattes av egen kompetanse og utviklingsplaner. Våre konsulenter har alle en sosialfaglig eksamen og relevant yrkeserfaring.

Vi bemanner på en engasjert måte og vi lover aldri mer enn vi kan holde. Vi er menneskelige, pålitelige og dynamiske og du skal alltid kunne stole på oss.