• Du kan prøve nye arbeidsplasser og arbeidsoppgaver
  • Du øker din kompetanse og får mer variasjon
  • Du styrer din egen arbeidstid
  • Du får en kontaktperson som kjenner deg
  • Du får bra lønn og gode villkår
  • Vi bemanner på en engasjert måte
  • Vi er pålitelige og menneskelige
  • Vi lover aldri mer enn vi kan holde