Du styrer din egen arbeidstid og velger selv når du vill jobbe. Du kan prøve nye arbeidsplasser rundt i hele Norge og har varierende arbeidsoppgaver. Du øker din kompetanse og får mer variasjon. Du får god lønn og gode villkår.

3 årig høyskoleutdanning  og relevant yrkeserfaring kreves. Vi ansetter deg som drives av ønsket om faglig utvikling og som vil gjøre en bra jobb med sterkt personlig engasjement. Vi gjennomfører et intervju og innhenter to referanser.

Vi har individuelle lønnsavtaler og premierer kompetanse og fleksibilitet. Vi gir deg en konkurransedyktig lønn. Kontakt oss så forteller vi mer.

Om du vil så ordner Dedicare både reise og bosted under oppdragstiden.

Søker du en person til en viss stilling, eller med en spesiell kompetanse, lover vi deg et raskt svar innen en time innen ordinær arbeidstid. Våre kyndige bemanningskonsulenter kan fort gi deg informasjon om vi har den person du søker.

Den vi sender på oppdrag skal alltid oppfylle alla dine kriterier. Vi har en veldig nøye rekruteringsprosess med grundlige intervjuer, referanseinnhenting og kontroller av søkerne. Alle våra sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere har minst to års relevant yrkeserfaring. Mange har jobbet innen sosialt arbeid i over ti år. Våre bemanningskonsulenters egen yrkeserfaring gjør at vi fort kan koble sammen ditt behov med riktig konsulent. Er du av noen grunn ikke fornøyd gjeller vår kvalitetsgaranti, se nedenfor.

Always at your service! Vi vil at du som oppdragsgiver skal kjenne deg viktig og prioritert. Du får en egen kontaktperson som bryr seg om nettopp deg og som ikke slipper taket før oppdraget er utført og evaluert.

Du velger selv om du vil jobbe heltid, deltid eller bare noen av dine ferieuker eller andre spesifikke perioder for Dedicare. Du gir helt enkelt beskjed når du vill jobbe!

Din kontaktperson vet akkurat hva som kreves, ettersom vi har sosialfaglig eksamen og relevant yrkeserfaring. Du får en fast kontaktperson, som holder rede på hva som gjeller på akkurat din arbeidsplass, for å fort kunne bedømme hvilken konsulent som er passende. Personlige relasjoner er alfa omega  når man tilbyr tjenester til mennesker. Av mennesker. At våre priser hører til bransjens laveste gjør kanskje valget enda enklere. Sammenlign oss gjerne med andre.