Logg inn

Timelister

Du som er ansatt skal rapportere ordinær arbeidstid her, via hjemmesiden. Timelister for timer som er jobbet skal ikke sendes via post eller fax til din bemanningskonsulent. Gjeller det derimot eventuell overtid, sykefravær, ferie eller øvrig fravær henvender du deg till din bemanningskonsulent som legger inn denne typen av informasjon i din timeliste.

Du skal rapportere timer fortløpende under oppdraget, eller i slutten av hver måned. Lønn beregnes og utbetales den 20. i hver måned etterskuddsvis.

Oppdatere CV

Her kan du oppdatere din CV.