Dedicare hjelper deg

Vi alle vet at akutt behov for ekstra personell kan oppstå når som helst. Noen blir syke, eller arbeidsbelastningen blir for stor. Det kan også gjelde ledige stillinger der man trenger hjelp til å ansette fast personell – og da er vi her for dere. Vi kan både hjelpe med bemanning i hverdagen og rekruttering på alle nivå i deres organisasjon. I vår stab finnes det sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, miljøterapeuter, veiledere, saksbehandlere, miljøarbeidere etc.

Dedicare, som ble grunnlagt i 1996, er et trygt og menneskelig bemanningsbyrå som kan være deres hjelp når behov oppstår. Vi kan hjelpe på kort- eller lang sikt, og vi bemanner hele Norge med kompetente og engasjerte vikarer som passer til deres krav. Alle våre vikarer har gjennomgått en grundig godkjenningsprosess, for å sikkerhetsstille deres kompetanse.

De får en egen kontaktperson som følger opp hele veien, dessuten er våre bemanningsskosulenter selv erfarne med sosialt arbeid og kan defor sette seg inn i deres situasjon.

Vi følger selvfølgelig norsk arbeidsmiljølov og vikarbyrådirektivet, slik at våre vikarer har like rettigheter som de fast ansatte hos dere.

Kontakt oss
Din korrespondanse med Dedicare
Når du kommuniserer med oss, kommer vi å beholde denne kommunikasjonen og informasjonen for å svare på forespørselen din. Dersom du ønsker at vi skal slette dine personlige opplysninger eller avstå fra å kommunisere med deg, vennligst kontakt oss på datasikkerhet@dedicare.no