Dedicare er et autorisert bemanningsbyrå.
Det innebærer at vi oppfyller følgende krav:

  • Vi følger Bemanningsbyråenes etiske regler
  • Vi er medlem i Bemanningsfõretaget 
  • Vi bruker tariffavtaler innen de avtaleområdet som selskapet opererer, om dispensasjon ikke er gitt. (Dispensasjon kan gis når tariffavtale mangler innen et område.)
  • Vi har en ansvarsforsikring som beskytter kundene ved skade på eiendom og økonomisk tap.
  • Vi har en etablert likestillingsplan.
  • Vi er et aksjeselskap
  • Vi markedsfører vår autorisasjon i alle markedsføringer og annonser.
  • Vi har betalt autorisasjonsavgiften.