Fra 2017 er kvalitetsordningen Revidert Arbeidsgiver (RA) obligatorisk for bemanningsbedrifter som har vært medlem i NHO Service mer enn ett år. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

RA_logo_RGB_liggende

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens gjennom revisjon av følgende områder:

  • Ansettelseskontrakter
  • Vuderering av risikoforhold hos innleier
  • HMS-kartlegging
  • HMS-ansvar avklart mellom bemanningsselskap og kunde
  • Arbeidstid, overtid og lønn
  • Håndtering av lønnsplikt, sykepenger
  • Oppfølging av langtidssykemeldte samt stillingsvernet
  • Stillingsvern når oppdraget avsluttes til avtalt tid

Revisjonen skjer hvert andre år.

Revidert Arbeidsgiver er medlem i NHO Service. Mer informasjon om sertifisieringen finns på www.revidertarbeidsgiver.no.