Dedicare er ett pålitelig og menneskelig selskap, som fort gir deg riktig, engasjert og kompetent personal til en lav pris. Alle vår bemanningskonsulenter har personlig erfaring fra jobb innen sosialt arbeid og kan derfor lett sette seg inn i dine behov. Vi garanterer at du får beskjed innen en time innen kontortiden, alltid får riktig kompetanse og at du får en kontaktperson som har 3 årig høyskoleutdanning innen sosialt arbeid.

Vi leier ut og rekruterer kompetente sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere samt øvrig kvalifisert helsepersonell, både leger, sykepleiere og øvrig personal innen helse og omsorg, noe som gjør oss til en av de få helhets-leverandørene i bransjen. Vi bemanner på kort eller lengre sikt, alt fra enkeltstående oppdrag til oppdrag over tid.

Mellom kl 08.00 og 16.00 nås vi på telefon +47 74804070. Døgnet rundt kan du maile oss på dedicare@dedicare.no, så kontakter vi deg innen en time etter åpningstid.

Vi garanterer at du alltid får svar innen en time (mellom kl 07.00-16.00).

Vår generøse kvalitetsgaranti innebærer at du uansett grunn kan avbryte et pågående oppdrag og/eller kreve at konsulenten byttes ut. Om avtalen  avbrytes før tiden, betaler du bare for utførte timer.

Dedicare formidler dels at vi er virksomme innen sosialt arbeid samt helseområdet. Men begrepet «care» står for mye mer enn det. Det betyr at vi bryr oss om, at vi har et humanistisk livssyn med en spesiell omtanke for våre medarbeidere og at vi opptrer som et ansvarlig selskap. På motsatt side uttrykker det engelske ordet «dedication» en annen side av vår måte å være på. Det står for at vi har medarbeidere som er engasjerte og entusiastiske. Og at vårt selskap preges av målbevissthet og en vilje til å gi både våre konsulenter og kunder en bedre service enn noen andre.

Ja for oss er det en selvfølgelighet.

Vi har lært oss at et godt forarbeid lønner seg. Under hele prosessen har både du og konsulenten kontakt med en og samme bemanningskonsulent, som alltid har 3 årig høyskoleeksamen innen sosialt arbeid og med lang egen erfaring innen sosialt arbeid. Alle våre konsulenter har minst to års yrkeserfaring og vi kontrollerer utdanning og erfaring nøye. I tillegg til de formelle kompetansekravene gjennomfører vi alltid et dybdeintervju og innhenter minst to referanser.