– La oss gjøre jobben!

Vi har lang erfaring med totalbemanning og andre fleksible bemanningsløsninger. Sammen med våre kunder utarbeider vi en skreddersydd løsning som er både effektiv og lønnsom for deg.

Dedicare sin erfaring med totalbemanning

Dedicare har i mange år arbeidet med ulike former for totalbemanning. Vi har en rekke 1 til 1 oppdrag med ressurs- og kompetansekrevende pasienter. I tillegg har vi erfaring med drift av en hel sengepost og deler av sykehusavdeling.

Konkrete eksempler på vår erfaring

  • 1 – 1 oppdrag, ALS-pasienter med hjemmerespirator. Vi dekker døgnet rundt med fast bemanning
  • 1 – 1 oppdrag, bruker med store atferdsvansker, rus og psykiatri. Vi tar ansvar for bemanningen
  • Sommerpost – sykehus, vi dekket bemanning på en medisinsk sengepost slik at det faste personalet fikk avviklet ferie
  • Drift av sengepost med 10 senger, kirurgisk avdeling som en del av ventelisteprosjekt Dedicare sin bemanning har ført til at venteliste er snudd til ledig kapasitet som selges til andre regioner
  • Drift av en intensivseng – fast bemanning rundt en særdeles kompleks pasient

Hva tilbyr vi

Dedicare tilbyr totalbemanning av en enhet (en pasient, en sengepost etc) for kortere og lengre perioder. Vi sørger for at det til enhver tid finnes kompetent personell som tilfredsstiller de krav som er stilt fra deg. All administrasjon av dette gjøres av oss samt erstatning ved sykdom, ferieavvikling etc. Vi gir opplæring og sørger for at alle relevante rutiner ivaretas og at pasientsikkerheten er den aller beste.

Det vil være en fast kontaktperson i Dedicare for deg som kunde. Denne er selv utdannet helsepersonell i tillegg til å være en erfaren bemanningskonsulent. Kontaktpersonen vil samtidig være ansvarlig for det personell som til enhver tid er i ditt prosjekt.

Dedicare har fullt arbeidsgiveransvar for våre ansatte. Vi sørger for at de får rett lønn, at de overholder Arbeidsmiljøloven og at de følges opp på rett måte.

Fordeler

  • Kostnadseffektivt
  • Alltid full bemanning på enheten
  • Utnyttelse av ledig kapasitet
  • Garantert erfarent og kompetent personal
  • Mulighet for å korte ned venteliste

Vi utarbeider sammen med våre kunder en skreddersydd løsning med vekt på effektivitet, lønnsomhet og kvalitet. Våre dyktige bemanningskonsulenter vil sørge for at vi skaffer det beste personalet slik at du skal føle deg trygg på oss.

Kontakt

Telefon: +47 74 80 40 70
Mail: nurse@dedicare.no

Läkare utan gränser