Kvalitetssikringssystem

Dedicare sitt kvalitetssikringssystem er ISO-sertifisert i henhold til standard NS EN ISO 9001:2008 som en av få innen både fast rekruttering og midlertidig bemanning.
Våre gjennomarbeidede rutiner, prosesser og kontinuerlige forbedringsarbeide er med å sikrer våre kunder og ansatte den aller beste oppfølging og trygghet.

Dedicare er medlem av NHO Service i Norge og følger de etiske retningslinjer innen bemanningsbransjen. I Sverige er vi medlem i ALMEGA og er et autorisert bemanningsselskap.

 ISO 9001:2008 Sertifisering

Kvalitet er et grunnleggende prinsipp for oss i Dedicare. Hele konsernet med alle underavdelinger er NS EN ISO 9001:2008 sertifisert på alle avdelinger. Det betyr at alle våre systemer og prosedyrer er gjennomarbeidet og kvalitets sikret. Dette er med på å sikre vår leveringssikkerhet og presisjon.

Vårt system for kvalitet og internkontroll tar utgangspunkt i våre kvalitetsrutiner og er utarbeidet med den hensikt å sikre:

  • Kvalitetssikrede tjenester og produkter
  • Fornøyde kunder
  • Fornøyde medarbeidere
  • Lønnsomhet og effektivitet.