Dedicare AS er Norges største bemanningsbyrå innenfor bemanning til helsevesenet. Vi startet opp i Norge i 2001 som ActiveNurse, og ble en del av Dedicare-konsernet i 2003.

 

Dedicare bemanningsbyrå

I dag er Dedicare en ledende aktør innenfor helsebemanning i både Sverige og i Norge.

Dedicare leier ut leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, miljøarbeidere, sosionomer, helsesekretærer og annet helsepersonell. Vi bemanner alt fra enkeltvakter til å bemanne hele avdelinger, ta ansvar for enkeltbrukere eller stille med operasjonsteam.

Dedicare rekrutterer vikarer fra hele Norden. Alle våre vikarer snakker flytende Nordisk. Våre bemanningskonsulenter har alle utdanning og lang erfaring fra helsevesenet.

Dedicare AS er eid av Dedicare AB som er notert på børsen i Sverige.

 

Läkare utan gränser