Om Dedicare

Dedicare er ledende i Norge og Norden på bemanning av helsepersonell.

Kvalitet

Dedicare er ISO-sertifisert i henhold til kvalitet og miljø. Vi kontrollerer alltid gyldig autorisasjon, politiattest, sjekker klagesaker hos helsetilsynet, minst 2 referanser og gjennomfører personlige intervjuer.

Tilgjengelighet

Dedicare er tilgjengelig døgnet/året rundt på vår vakttelefon +47 74804070.
Bestillinger og henvendelser kan også sendes pr mail til dedicare@dedicare.no

Det seriøse alternativet

Dedicare er en seriøs arbeidsgiver. Våre ansatte har trygge og gode arbeidsforhold med minimum tarifflønn, pensjon i DNB og gode forsikringsordninger. Hver enkelt ansatt får oppfølging av sin personlige bemanningskonsulent.

Våre garantier

Vi holder det vi lover, vi lover aldri mer enn vi kan holde.
Du får alltid tilbakemelding i løpet av en time.
Du får alltid riktig kompetanse.