Vår organisasjon

Dedicare skaper flere karrieremuligheter i helsevesenet

Dedicare er et selskap som bemanner helsevesenet. Vi har vært notert på Nasdaq Stockholm fra mai 2011. Vi tar ansvar for å løse ressurs- og kompetanseutfordringer i helsevesenet, innen life science og sosialt arbeid, og kan dermed bidra til å sikre trygg og tilgjengelig omsorg og sosial omsorg for alle.

Dedicare finner kompetanse til helsetjenester, life science og sosialt arbeid gjennom bemanning og rekruttering av sykepleiere, leger, psykologer, bioingeniører, sosialarbeidere m.m. Ved å tilby våre vikarer nye utviklingsmuligheter, kan vi også bidra til å hindre fagfolk fra å forlate jobber i helsevesenet, innen life science og sosialt arbeid for å søke utfordringer, karriere og ferdighetsutvikling andre steder. Dette betyr mer tilgjengelige og kompetente leger, sykepleiere, laboranter, sosialarbeidere og ledere som bidrar til bedre omsorg og sosial omsorg.

Vi opererer over hele Norden, og våre kunder består av ledende helseinstitusjoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Våre kunder inkluderer samtlige norske sykehus, samt en lang rekke kommuner og private institusjoner over hele Norge og Norden.