Hopp til innhold

Vår organisasjon

Vår virksomhet

Dedicare er Nordens største rekrutterings- og bemanningsselskap innen helse, sosialt arbeid og Life Science med virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Siden høsten 2022 er vi også tilgjengelig i Storbritannia og Irland. Dedicare rekrutterer og bemanner leger, sykepleiere, sosionomer, psykologer, farmasøyter, pedagoger og spesialister for klienter i både privat og offentlige sektor.

Dedicare har to kontorer i Norge (Stjørdal og Oslo), fire kontorer i Sverige (Stockholm, Gøteborg, Lund og Skellefteå), ett kontor i Finland (Helsinki) og to kontorer i Danmark (København og Aalborg). Vi har også et kontor i Storbritannia (Broughton) og ett i Skottland (Edinburgh).

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Du når oss på tlf. +47 74 80 40 70
eller på e-post dedicare@dedicare.no

Sverige

Dedicare i Sverige har kontorer i Skellefteå, Stockholm, Gøteborg og Lund og opererer i hele Sverige. Vi har i dag alle 21 svenske regioner og cirka 150 kommuner som kunder. Dedicare har også avtaler med flere private helseleverandører og blant dem noen av de største, som Capio, Aleris og Praktikertjänst.

Norge

Ansettelser og rekruttering av sykepleiere, leger og pedagoger samt behandling av kunder skjer fra kontorene i Oslo og Trondheim. Utleie foregår over hele Norge. Dedicare har i dag alle helseregioner og mange kommuner som kunder. Omsetningsmessig er markedet størst i Oslo-regionen. Hele Vestlandet og Nord-Norge er også store markeder. Dedicare har sykepleiere som jobber stort sett i hele Norge.

Danmark

I 2020 kjøpte Dedicare det danske bemanningsselskapet Dedicare A/S (KonZenta Aps). Dedicare Danmark har kontorer i Ålborg og København og driver virksomhet innen medisinsk bemanning i det danske og svenske markedet med fokus på spesialister og overleger. I dag har Dedicare alle fem regionene som kunder, men bemanner over hele Danmark.

Storbritannia og Irland

Høsten 2022 kjøpte Dedicare opp det britiske rekrutterings- og bemanningsselskapet Templars Medical Agency Ltd. Oppkjøpet gjør at Dedicare fortsetter å vokse i Europa og kan nå også tilby oppdrag i Storbritannia, Irland, Falklandsøyene, Gibraltar og andre spennende steder rundt om i verden.