Hopp til innhold

Dedicare Pleieteam

Våre tjenester

Pleieteam til respiratorbrukere

Dedicare kan bidra med pleieteam til brukere med respirator eller annet medisinteknisk utstyr, enten i hjemmet eller på institusjon.

Barn som trenger overvåkning

Barn med pustehjelp og sonde trenger overvåkning og pleie om natten når foreldrene sover. Dedicare kan bidra med natt-team med den kompetansen som kreves til hvert barn.

Kronisk syke med stort pleiebehov

Dedicare kan bidra med pleieteam til kronisk syke brukere med stort hjelpebehov, enten i hjemmet eller på institusjon.