Våre kjerneverdier og framgangsmåte i korthet

Engasjerte

For alle bedrifter som vil utvikles er medarbeidernes engasjement en av de viktigste framgangsfaktorerne. Hver og en må ha en egen motivasjon, en vilje til å hele tiden gjøre ting bedre og mer effektivt.

Dynamiske

For å være med og lede utviklingen må det finnes et sterkt initiativ og  fleksibilitet i vår bedrift. Det krever i sin tur mennesker som er driftige og ser forandring som en naturlig vei til å bli enda bedre. 

Menneskelige

Hos oss handler nesten alt om mennesker. Dels for at vi tilbyer tjenster som utføres av mennesker. Men framfor alt for at vår jobb går ut på at mennesker skal oppnå best mulig helse. Vår humanistiske instilling betyr ocgså at det alltid skal finnes en ærlig og oppriktig omtanke for medarbeidere, kunder og pasienter.

Pålitlige

Relasjonene med våre kunder bygger på tillit. De skal kjenne seg trygge og alltid kunne stole på oss. Det betyr ikke bara at vi skal gi dem bra service og levere i tide. Det innebærer ocgså at de alltid skal kjenne seg sikre på at kvaliteten er riktig. At vi har kompetente medarbeidere som kan sine saker.