Hopp til innhold

Pressemeldinger

Dedicare får förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till samtliga regioner i Sverige

2023-09-22 Icke regulatorisk information

Dedicare kommer att fortsätta leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner. Det står klart efter att tilldelningsbeslut offentliggjorts gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso-och sjukvård för Sveriges regioner.

Upphandlingen är dock inte helt klar, eftersom den överklagats och ärendet ligger hos Kammarrätten. Västra Götalandsregionen, som samordnar upphandlingen, har valt att fatta ett tilldelningsbeslut redan innan Kammarrätten avgjort saken. Inga avtal kan dock tecknas förrän Kammarrätten fattat sitt beslut.

– Dedicare är mycket glada över att fått tilldelning i den nationella upphandlingen. Vi är stolta över att kunna bidra till svensk sjukvård och bistå regionerna i deras uppdrag att leverera en god och jämlik vård över landet via alla våra kompetenta konsulter, säger Eva Brunnberg VD Dedicare Sverige. Upphandlingen visar att behovet av våra konsulter är fortsatt stort ute hos regionerna.

En mycket viktig och positiv förändring i det nya avtalet är att det ställs krav på att leverantörerna betalar tjänstepension och försäkringar för sina konsulter. Dedicare är kollektivavtalsanslutna och har drivit frågan om goda villkor för alla som jobbar inom regionerna – även de som valt konsultrollen – under flera år.

– Vi är glada för att regionerna lyssnat på våra argument i denna fråga, säger Eva Brunnberg. För oss är det en självklarhet att även de som valt konsultrollen ska omfattas av grundläggande tjänstepension och försäkringar när man arbetar på uppdrag av regionen.

Dedicare fortsätter att leverera på befintliga regionala avtal till dess att det nya avtalet träder i kraft. Dedicare har avtal med 20 av 21 regioner sedan tidigare.