Dedicares VD tidsbegränsat sjukskriven

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september kl. 16.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.