Hopp til innhold

Pressemeldinger

Styrelsen återkallar förslaget till utdelning 2020

2020-04-23 Regulatorisk information

Styrelsen i Dedicare har med anledning av den senaste tidens utveckling i relation till spridningen av Covid-19, även benämnt Corona, fattat beslutet att återkalla förslaget till utdelning om 2,60 kronor per aktie till årsstämman. Grunden för beslutet är den finansiella osäkerhet som råder på marknaden generellt och att säkerställa en stabil kapitalbas för Dedicares verksamhet under en tid av oro i omvärlden.

”Det är min fasta övertygelse att detta är det bästa att göra nu för att ytterligare förstärka Dedicares redan starka finansiella ställning och på så sätt öka bolagets finansiella uthållighet”, säger Björn Örås, styrelseordförande i Dedicare.

Dedicares långsiktiga mål är att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef, tel +46 70 526 79 91
Björn Örås, Styrelseordförande tel +46 70 526 79 97

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl.15.00 (CEST).

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516–1501

Bilagor