“Jeg søkte etter forandring og nye muligheter”

Bli kjent med vår svenske sykepleier Maria, som har jobbet for Dedicare Danmark siden sommeren 2022. Maria bor og arbeider i dag i Nordjylland. Vi møtte Maria for å høre mer om hennes opplevelse av å flytte til Danmark og jobbe der, samt hva som fungert spesielt godt for henne.

Navn: Maria
Tittel: Spesialsykepleier i psykiatri
Nåværende stilling og arbeidsplass: Sykepleier på N6 Brønderslev
Bor: Karlstad, Sverige – Nørresundby/Aalborg, Danmark

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Jeg jobber på en psykiatrisk akuttenhet og har nattskift. Mine arbeidstider er 23:00 – 07:00, og hver tredje helg 19:00 – 07:00.
Jeg jobber på en låst enhet som tar imot pasienter som trenger intensiv pleie og behandling. Pasientene vi tar imot er her både frivillig og noen med tvang. Dette er fordi de kan være til fare for seg selv eller andre. Man kan aldri forutse hvordan et skift vil bli, men vi prøver alltid å sørge for ro og fred for pasientene. Hvert skift ser forskjellig ut, og arbeidsdagen tilpasses deretter. Det gjør at jobben blir spennende, og at man utvikler seg. Som sykepleier er jeg svært ansvarsbevisst, og det er viktig at teamet som jobber sammen har et godt og nært samarbeid.

Hvor lenge har du jobbet for Dedicare?

Jeg har jobbet for Dedicare siden juni 2022.

Hvorfor søkte du nye muligheter innenfor ditt fag, og hva fikk deg til å ta steget til å jobbe for et rekrutteringsbyrå?

Jeg har jobbet i mange år innenfor regionalt helsevesen, men var på et sted i livet hvor det var mulig å prøve noe nytt og søkte derfor forandring og nye muligheter. Jeg har alltid vært nysgjerrig på og drømt om å bo i Danmark, og nå kom muligheten. Det er også viktig for meg at det er et langvarig vikariat, og med Dedicare er det en mulighet

Hva er fordelene med å jobbe hos Dedicare?

Det har gitt meg mulighet til å kunne påvirke min arbeidssituasjon. Hvor jeg vil jobbe, hvor mye, hvor lenge, hvilket område/spesialfelt jeg vil jobbe med og å kunne velge mellom stillinger. Jeg har gode vilkår og en møblert leilighet i Danmark. Jeg opplever en personlig utvikling fra de nye erfaringene jeg får. Jeg har blitt mye mer sikker på hva jeg kan.

Hva er en god balanse mellom arbeid og fritid, og hvordan opplever du det i din hverdag?

For meg er en god balanse mellom arbeid og fritid å ha mulighet til å gjøre noe sosialt. Jeg har valgt å jobbe etter turnusen som går på avdelingen, så arbeidstiden min er fordelt over hele måneden.

Når man er i en ny by og til og med i et nytt land, blir det enda viktigere å ha noe sosialt å gjøre etter at man er ferdig på jobb. Man kan føle seg litt ensom og derfor må man streve litt ekstra for å finne muligheter for å være sosial. Jeg har valgt å søke etter noe som interesserer meg som ridning, yoga og strikkekaféer. På den måten møter jeg mennesker som jeg har mye til felles med. Det er også nødvendig å «by på seg selv» på arbeidsplassen, og være åpen for kontakt med mine kolleger. Jeg tenker også at det er viktig å kunne være komfortabel i sin egen ensomhet, for det er ikke alltid helt lett med den nye tilværelsen, men min erfaring er at jeg er blitt svært godt tatt imot.

Jeg har en god balanse mellom arbeid og fritid. I tillegg er jeg også glad i naturen og å være i den her i Danmark. Det gir en god balanse for meg å kunne være i naturen når jeg jobber så mye, og Danmark har fantastiske muligheter når det kommer til vakker natur.

Bilde fra en av hennes rideturer ved Vesterhavet

Hvordan har prosessen vært med Dedicare, og er det noe spesielt som vi har hjulpet deg med både før og under din ansettelse?

Min kontakt med Dedicare har vært god helt fra starten. Til å begynne med hadde jeg kontakt med en svensk bemanningskonsulent som kunne svare på alle mine spørsmål og hjelpe meg videre i prosessen. Jeg hadde også mulighet til å fly til Danmark, og min kommende arbeidsplass, for å komme på jobbintervju. Etter at jeg kom på plass, har jeg hatt en fast kontaktperson hos Dedicare som jeg kan henvende meg til. Alt har vært positivt, og jeg har alltid fått raskt svar og hjelp når det har vært behov for det.

Vil du anbefale andre å jobbe med Dedicare?

Hvis man er nysgjerrig på å reise ut og jobbe et annet sted, kan jeg varmt anbefale Dedicare. Jeg ser det som en fantastisk mulighet. Det er berikende, spennende og lærerikt. Man utvikler seg både innenfor sin profesjon, men også som menneske.