Hopp til innhold

Dedicare fyller 25 år

I 2021 feiret vi at Dedicare har eksistert siden 1996

Dedicare startet i Stockholm i 1996 etter at Björn Örås, grunnlegger av Poolia, la merke til at det i helsevesenet var et stort behov for ekstra personell, som kunne hjelpe til med støtte i ferieperioder og arbeidstopper. Vi har siden vokst, og i 2002 åpnet vi kontorer i Norge, 2019 i Finland og 2020 i Danmark. I dag er Dedicare tilgjengelig i åtte byer, og vi hjelper gjennomsnittlig 71 300 pasienter i måneden rundt om i Norden.

Ettersom vår virksomhet er basert på mennesker, ønsker vi å løfte frem noen av de som har hjulpet oss med å gjøre Dedicare til det det er i dag – Nordens største rekrutterings- og bemanningsselskap innen helse og sosial. Vi benyttet også anledningen til å spørre hvordan bransjen og Dedicare har endret seg siden de startet opp.

Før var det nesten som å jobbe på børsen


Linda er utdannet sykepleier og jobbet selv med bemanning før hun begynte som konsulentsjef i Dedicare.

Navn: Linda Cahling
Utdanning: Sykepleier
Yrkesrolle: Seniorkonsulentsjef i Sykepleier
År på Dedicare: 7 år, mellom 2007–2009 og 2018 – i dag

Hvordan har bransjen endret seg siden du kom inn?
Da jeg startet var det større fokus på aktivt salg da det var langt færre rammeavtaler enn i dag. Bransjen har nå modnet og det er færre kort varsel enn før. Før var også samtalene kortere og det var nesten som å jobbe på børsen når det kom inn nødpass hver morgen som vi skulle sette.

Vi ropte over pultene: «Har vi noen til medisinavdelingen på Danderyd i kveld?».

Å jobbe som sykepleier kan bety at du ikke visste hvordan du ble booket dagen etter. Vanligvis ble du booket ut, men noen ganger var du uheldig at det ikke ble mottatt passende pass. Derfor hadde vi mange flere garantiansatte på den tiden. I dag er det nesten ingen garantiansatte igjen da kundene har bedre framsyn. På denne måten er det en tryggere situasjon for konsulentene i dag.

Hvilke endringer har overrasket deg mest?
Det har bokstavelig talt eksplodert av nye bemanningsselskaper de siste årene og dessverre jobber flertallet uten tariffavtale. Konkurransen er vanskeligere, og mange bedrifter utnytter at konsulentene ikke vet hvordan de skal sammenligne de ulike bedriftene og ansettelsesvilkårene.

Hva vil du si til en som er nysgjerrig på å bli konsulent?
Husk å bare sammenligne bemanningsselskapene og å alltid ta hensyn til tjenestepensjonen. Mange glemmer at man automatisk ikke er like beskyttet i bemanningsbransjen som i kommuner og regioner hvor tariffavtaler alltid gjelder. Det er derfor viktig å holde styr på hva bemanningsselskapene tilbyr. Mange som velger å gå gjennom en konkurrent kommer ofte tilbake til oss da de innser at vi tross alt er det bedre og tryggere alternativet ved at vi har blant annet tariffavtaler og tjenestepensjon.

Siden balansen mellom jobb og fritid er viktig for oss, hvordan har fritiden din blitt påvirket av å jobbe for Dedicare?
Gjennom en rekke tiltak har Dedicare gjort det lettere for oss ansatte å skille mellom jobb og fritid. Noen perioder er spesielt intense, men ved hjelp av klare rutiner og godt lederskap kan vi forlate jobben når vi er ledige, noe jeg tror er viktig for restitusjonen og for fortsatt å kunne gjøre en god jobb.

Noen trendundersøkelser om hvordan bransjen vil se ut de neste årene?
De neste årene vil det være særlig behov for bemanning for å jobbe unna omsorgsgjelden, men etter pandemien vil flere velge å slutte å jobbe i helsevesenet og flere vil gå av med pensjon. Det vil dermed bli mangel på sykepleiere generelt. Det vil fortsatt være behov for bemanning og jeg tror også det må hentes inn flere sykepleiere fra andre land. Det vanskelige der er språket og den lange skoletiden. Og med alle toppene blir det også daler. Etter å ha jobbet med å ta tak i helsegjelden vil regionene forsøke å redusere bemanningen, men etter et par år går det opp igjen. Bemanning vil aldri forsvinne. Mitt håp er at kundene skal være mer økonomiske, dvs. bruke bemanningen på riktig måte fremfor å redusere bemanningen totalt. Det er like dyrt å la sine ansatte jobbe overtid og ekstravakter som å få inn personale, men forskjellen er at man sliter ut sine egne ansatte som etter hvert slutter eller blir sykemeldt. Da blir det dobbelt så dyrt når du tar inn bemanning. Kundene må se lenger og da vil det lønne seg å bruke bemanning som et supplement til den vanlige bemanningen.

Da jeg startet, manglet bransjen regler og rammer


Berit startet i 2001 på det som den gang het ActiveNurse og ble senere Dedicare.

Navn: Berit Tromsdal
Utdanning: Sykepleier
Yrkesrolle: Forretningsområdeleder, Sykepleier Norge
År på Dedicare: 20 år

Hvordan har bransjen endret seg siden du kom inn?
Da jeg begynte på Dedicare var omsorgsbemanningen helt ny. Det var en ustrukturert bransje uten klare regelverk og rammer. I dag består bransjen av seriøse aktører som følger reglene og som opprettholder god bedriftsskikk. Mange er også ISO-sertifisert.

Hvordan har Dedicare endret seg siden du kom inn?
Dette er en vanskelig og stor sak, men jeg vil si at den største endringen som har skjedd er vår utrolige vekst. Jeg kjenner imidlertid igjen selskapet fra da jeg kom inn da vi har fortsatt å fokusere på våre kjerneverdier, og vi tar de fleste beslutninger med disse i betraktning. Vi har imidlertid måttet tilpasse oss nye forhold, markeder og konkurrenter.

Hvordan er det å jobbe for oss?
Det er for det meste utrolig givende og utviklende. Jeg ville overdrevet hvis jeg sa at hver dag er en fest, men jeg er alltid veldig glad for å gå på jobb. Ledelsen er virkelig kompetent og tilliten den gir oss er i seg selv veldig motiverende, og jeg føler meg stolt over å tilhøre Dedicare.

Siden balansen mellom jobb og fritid er viktig for oss, hvordan har fritiden din blitt påvirket av å jobbe hos oss?
Ikke vesentlig mer enn at det er litt mindre av det i høysesongen. Generelt vil jeg imidlertid si at jeg har en veldig god balanse mellom jobb og fritid.

Noen trendundersøkelser på hvordan bransjen vil se ut om noen år?
Bemanningsbehovet vil fortsette å øke. Jeg tror at de fleste bemanningsselskapene som finnes i dag vil overleve og at det blir flere bedrifter fremfor å falle fra. For at Norge skal kunne gi god omsorg, er jeg overbevist om at det fortsatt vil være behov for omsorgskonsulenter.

Hvordan tror du Dedicare vil utvikle seg de neste årene?
Vi skal fortsatt være ledende innen omsorgsbemanning gjennom fortsatt fokus på våre hovedprosesser; rekruttering, salg og bemanning. Forhåpentligvis har vi også lykkes med å utvikle konseptet vårt med flere profesjonelle roller og også flere land. Jeg er også overbevist om at vi vil fortsette å gjøre en forskjell.

Vår kompetanse verdsettes i dag på en helt annen måte enn tidligere


Denise startet som konsulent hos Dedicare i 2007 for å bedre administrere fritiden sin og frigjøre mer tid til private prosjekter. 

Navn: Denise
Utdanning: Sykepleier
Yrkesrolle: Distrikts sykepleier
År på Dedicare: 14 år

Hvordan har bransjen endret seg siden du startet?
Bransjen har vokst enormt og i dag er det langt flere sykepleiere som foretrekker å jobbe som konsulenter. Jeg tror de fleste går over for å kunne planlegge fritiden og økonomien bedre. Synet på konsulenter blant oppdragsgivere har også endret seg og jeg merker at mange på arbeidsplassen forstår fordelene med bemanning. I dag møtes vi ofte med stor respekt og vår kompetanse verdsettes på en helt annen måte enn før. Dette øker igjen kravene til oss konsulenter da vi forventes å ta mer ansvar enn før og samtidig komme inn med en stor porsjon engasjement. Dessverre har det de siste årene sneket seg inn mindre seriøse selskaper som risikerer å påvirke bransjen negativt. Bedrifter som mener bemanning kun, handler om å dekke hull i timeplanen på ulike arbeidsplasser og savner at det viktigste for at alt skal fungere er forholdet mellom konsulentlederne og bemanningssykepleierne.

Siden balansen mellom jobb og fritid er viktig for oss, hvordan har fritiden din blitt påvirket av å jobbe for Dedicare?
Som stabssykepleier har jeg bedre kontroll på fritiden, noe som også gjør at jeg presterer bedre når jeg jobber. Jeg tror vi alle har et behov for å kunne planlegge tiden vår.

Hva fikk deg til å bli hos oss i over 14 år?
Det har vært en enorm trygghet å ha hatt samme konsulentsjef siden oppstarten, Linda Cahling. Linda kjenner meg som person og kjenner mine styrker, samtidig som hun forstår og respekterer at det er ting jeg er mindre god på. Hun kan kunsten å matche meg og klienten på en fantastisk måte.

Hva vil du si til en som er nysgjerrig på å begynne å jobbe som konsulent?
Jeg forteller deg alltid om hvor utrolig fritt konsulentlivet er, og hvilket kontaktnett du bygger opp gjennom årene. Så prøver jeg å understreke viktigheten av å velge en seriøs bedrift, som ser på hver sykepleier som en viktig ressurs. I tillegg vil jeg nevne tjenestepensjonen. Om noen år går jeg av med pensjon og nylig oppdaget jeg at Dedicare har bidratt mest til min tjenestepensjon av alle mine tidligere arbeidsgivere.

Det er alltid mulig å få hjelp fra de andre legene i det store Dedicare-teamet


Legen Ralf ble i sommer utnevnt til årets veileder ved akuttmottaket han jobber ved i Danmark.

Navn: Rolf
Utdanning: Lege
Yrkesrolle: Akuttlege, Danmark
År på Dedicare: 4 år

Hvor lenge har du jobbet i Dedicare?
Jeg begynte å jobbe hos Dedicare i Danmark i januar 2018 og har dermed jobbet i utlandet i snart 4 år. Det var selvsagt ingen enkel avgjørelse å begynne å jobbe i et annet land, å være borte fra familien og å pendle fra Sverige, men jeg kan konstatere at jeg aldri har angret på det.

Hvordan opplevde du samarbeidet?
Fra begynnelsen har det vært en fantastisk opplevelse å jobbe med Dedicare. Jeg har fått utrolig støtte og det er ingen problemer som ikke kan løses. I tillegg er det alltid mulig å få hjelp fra de andre legene i det store Dedicare-teamet.

Hva vil du si til noen som er nysgjerrige på å jobbe med Dedicare?
Fra begynnelsen blir du en del av et stort fellesskap med en utrolig opplevelse, noe som er veldig gøy. Det er nettopp derfor jeg fortsatt jobber i Danmark og jeg kan virkelig anbefale det som et veldig spennende jobbalternativ.