«Certification Nation Day» – Hvordan arbeide for å bli en Great Place To Work-sertifisert bedrift!

En god arbeidsplass er ikke noe som oppnås over natten, det krever kontinuerlig innsats, engasjement og en felles forpliktelse til å skape en god kultur innad i organisasjonen.
Men hva er nøkkelen til å skape en god arbeidsplass?

Organisasjoner som verdsetter inkludering og mangfold, fremmer samarbeid, og støtter de ansattes personlige og profesjonelle utvikling, oppnår ofte høyere nivåer av medarbeidertilfredshet. En positiv arbeidskultur er en hvor medarbeidere føler seg trygge, og oppmuntret til å bidra og trives i sitt daglige arbeid. Det er viktig å gi anerkjennelse for innsats og prestasjoner, og ikke minst en positiv og inkluderende bedriftskultur.

Høy medarbeidertilfredshet

Ifølge en studie fra Society for Human Resource Management (SHRM), opplevde organisasjoner med høy medarbeidertilfredshet en 50% reduksjon i ansattes turnover sammenlignet med organisasjoner med lavere tilfredshet.

Det er viktig å skape grobunn for medarbeiderengasjement. Vi mener at dette gjøres ved å ha god kommunikasjon innad i organisasjonen, med tydelig lederskap og mulighet for vekst og utvikling.

Great Place to Work-sertifisering

Vi i Dedicare er stolte over å kunngjøre at vi har vært sertifisert gjennom Great Place To Work siden 2022. Tidligere i høst ble vi også rangert blant de topp 10 beste arbeidsplassene i Europa.

Å bli Great Place To Work-sertifisert handler ikke bare om å motta en pris; det handler om å bygge og opprettholde en kultur som setter ansatte først. Det handler om å skape et arbeidsmiljø hvor folk trives, er engasjerte, og føler seg som en del av noe stort.

«Certification Nation Day» gir bedrifter en mulighet til å vise verden at de har oppnådd dette målet, og å feire dette sammen med et globalt fellesskap. På denne måten ønsker vi å fokusere på hvordan bedrifter kan bidra til økt medarbeiderengasjement i sin organisasjon.

Elementer som fremmer medarbeiderengasjement

Å skape en atmosfære som fremmer medarbeiderengasjement er en avgjørende del av å bygge en god arbeidsplass. Dette krever en grundig tilnærming som inkluderer flere nøkkelkomponenter:

God kommunikasjon: Effektiv kommunikasjon er hjørnesteinen i å opprettholde et engasjert arbeidsmiljø.
Tydelig og ærlig kommunikasjon bidrar til å bygge tillit og skaper en følelse av fellesskap innen organisasjonen.

Tydelig lederskap: Sterkt og tydelig lederskap er nøkkelen til å gi retning og formål til ansatte. Gjennom veiledning, støtte og klare forventninger, kan ledere hjelpe ansatte med å forstå hvordan de passer inn i organisasjonens ordnede mål.

Mulighet for vekst og utvikling: Ansatte blir mer engasjert når de ser muligheter for faglig og personlig utvikling.
Å tilby opplæring, veiledning og karriereutviklingsprogrammer gir ansatte en følelse av fremgang og målrettethet.
Dette oppmuntrer dem til å investere mer i sitt arbeid og organisasjonen.

Anerkjennelse for innsats og presentasjoner: Å anerkjenne og belønne ansattes innsats og presentasjoner er en måte å vise takknemlighet for deres arbeid. Slike tiltak bidrar til å motivere ansatte og skaper en følelse av verdsettelse.

Positiv og inkluderende bedriftskultur: En positiv og inkluderende bedriftskultur fremmer trivsel og samarbeid.
Dette betyr å skape et miljø hvor mangfold blir feiret, hvor ansatte føler seg trygge, og hvor det er en følelse av fellesskap.

Ifølge Great Place To Work, vil en god arbeidsplass tiltrekke seg de mest passende kandidatene,
oppmuntre ansatte til langsiktige engasjement, og forbedre kvaliteten på arbeidsresultatene.

Les mer om Great Place To Work og deres sertifiseringsprogram her!