Dedicare lanserer Dedicare International – jobb som nordisk helsepersonell i utlandet

Dedicare, Nordens største rekrutterings- og bemanningsfirma innen helse, sosialt arbeid og life science, kunngjør i dag lanseringen av sitt nye internasjonale konsept – Dedicare International. Konseptet retter seg mot helsepersonell i Norden som drømmer om å jobbe internasjonalt, og markerer et strategisk skritt i Dedicares vekstreise mot å bli ett av Europas ledende rekrutterings- og bemanningsfirmaer.

Dedicare International retter seg spesielt mot sykepleiere, leger og helsefagarbeidere i Norden som er interessert i internasjonale arbeidsmuligheter. Med lang og solid erfaring i å tilby oppdrag på tvers av landegrenser i Sverige, Norge og Danmark, tar Dedicare nå neste steg i sin internasjonale ekspansjon.

I den innledende fasen tilbys helsepersonell muligheten til å ta oppdrag i Storbritannia, inkludert Falklandsøyene, Gibraltar og St. Helena. I tillegg er det mulighet for oppdrag i Irland, hvor Dedicare nylig sikret en kontrakt for leger, samt i Australia hvor samarbeidsavtaler er på plass med selskap som fokuserer på legebemanning.

«Vi ser et enormt potensial i Dedicare International og muligheten til å ekspandere inn i flere markeder. Til en start vil vi håndtere et mindre volum av oppdrag, men i takt med at virksomheten vokser internasjonalt, streber vi etter at omfanget av vårt tilbud skal øke», sier Krister Widström, administrerende direktør i Dedicare Group.

«Gjennom dette konseptet ønsker vi også å øke attraktiviteten for helseyrker, slik at flere vil utdanne seg innen helse. Autorisasjonen åpner muligheter for å, i visse perioder av livet, prøve å jobbe og bo i utlandet», fortsetter Widström.

Dedicare Internationals tilbud til nordisk helsepersonell representerer et «all-inclusive-konsept», hvor Dedicare tar hånd om jobb, bolig, reiser samt de praktiske aspektene som arbeidstillatelse og sosialforsikringer. Oppdragene vil ha en varighet på minst seks måneder.

«Dette er en unik mulighet for helsepersonell i Norden til å jobbe, bo og oppleve land utenfor Norden under organiserte forhold. Til en start fokuserer tilbudet på engelsktalende land, men Dedicares ambisjon er å etter hvert også kunne tilby oppdrag i andre deler av Europa», oppsummerer Kasper Madsen, ansvarlig for Dedicare International.

Den internasjonale virksomheten har allerede tiltrukket flere helsefagarbeidere og sykepleiere til Falklandsøyene, og flere forventes å slutte seg til snart.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Krister Widström, administrerende direktør Dedicare Group
E-post: krister.widstrom@dedicaregroup.com
Telefon: +46 70 526 7991

Kasper Madsen, Ansvarlig Dedicare International
E-post: kasper.madsen@dedicareinternational.com
Telefon: +45 2258 3891

For ytterligere informasjon, besøk Dedicares nettside eller følg oss på Facebook og Instagram.