Dedicare etablerer merkevaren i Storbritannia

Dedicares britiske datterselskap Templars Medical Agency endrer navn til Dedicare. Navneendringen innebærer at Dedicare tar et nytt steg i sin vekststrategi og fortsetter å etablere merkevaren på det europeiske markedet for rekruttering og bemanning innen helse, life science og sosialt arbeid.

– Vi er veldig stolte og glade for at vi nå også kan lansere merkevaren Dedicare på det britiske markedet. Å fortsette ekspansjonen av merkevaren i Europa er et ledd i vår vekststrategi og arbeidet med å oppnå vår visjon om å bli et av Europas ledende rekrutterings- og bemanningsfirmaer innen helse, life science og sosialt arbeid, sier Krister Widström, konsernsjef for Dedicare AB.

Templars Medical Agency, fra i dag Dedicare Ltd, ble kjøpt sist år med det formål å styrke Dedicares posisjon i Europa og gir en plattform for videre vekst i Storbritannia. Selskapet har vært en del av Dedicare-gruppen siden oktober 2022 og etter navneendringen, som utføres i dag, den 10. mai, er integrasjonen stort sett fullført.

– Vi er veldig entusiastiske for å kunne ta dette steget. Det føles naturlig å fullføre integrasjonen ved også å ha det samme navnet som resten av konsernet. Siden oppkjøpet har vårt arbeid med å tilby kvalitative og innovative rekrutterings- og bemanningstjenester fortsatt som før. At vi fremover vil jobbe under felles merkevare blir en styrke i vår fortsatte vekst, og gjør også at vi enklere kan dra nytte av konsernets ressurser innen markedsføring og digitalisering, sier Fiona Thomson, administrerende direktør for Dedicare Ltd, tidligere Templars Medical Agency.