Dedicare godkjent som Revidert Arbeidsgiver

Hvert andre år må alle seriøse bemanningsselskap gjennom en godkjennelsesprosess. Det er NHO som gjør denne godkjenningen sammen med en ekstern revisor. For å bli godkjent må følgende være i orden:

  • Ansettelseskontrakter
  • Vurdering av risikoforhold hos innleier
  • HMS
  • Arbeidstid, overtid og lønn
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølging av sykmeldte
  • Stillingsvern

En ekstern revisor har gått gjennom alle disse forhold hos Dedicare, og funnet at Dedicare følger alle lover, regler og retningslinjer for å bli klassifisert som Revidert Arbeidsgiver.

Vi i Dedicare er naturligvis ikke overrasket over dette, men det er likevel hyggelig at revisjonen fant at alt er i orden hos Dedicare. Dette er ett av flere viktige punkter for at Dedicare skal fortsette å være den mest ærlige, redelig og seriøse aktøren innenfor bemanning til helsesektoren, barnehager og sosialt arbeid.