Dedicare har signert en avtale om kjøp av KonZenta

Dedicare har signert en kjøpsavtale vedrørende det tidligere kunngjorte kjøpet av det danske bemanningsselskapet KonZenta Aps (bedrifts-ID 36 42 03 40). KonZenta er leverandør av helsepersonell til det skandinaviske helsevesenet med fokus på spesialister og leger.

Oppkjøpet trer etter planen i kraft 1. april, og KonZenta vil bli konsolidert i Dedicare-konsernet fra og med andre kvartal 2020. Oppkjøpet forventes å bidra positivt til konsernets driftsresultat.

”Et oppkjøp av KonZentas virksomhet er helt i tråd med Dedicares vekststrategi og vi ser at dette vil styrke vår posisjon som Nordens ledende bemanningsselskap for helsepersonell. Vår nåværende virksomhet i Danmark, som vi etablerte i fjor, vil bli integrert i KonZenta. Vi er glade for at KonZenta nå er en del av Dedicare Group. Selskapet har opplevd sterk vekst og er en viktig del av Dedicares videre utvikling i Danmark.” sier Krister Widström, konsernsjef i Dedicare AB.

”Vi ser frem til å fortsette å utvikle den danske virksomheten sammen med Dedicare. Vi er i dag markedsledende innen legebemanning og med Dedicare vil vi kunne videreutvikle og styrke vår markedsposisjon.” sier Kasper Madsen, påtroppende administrerende direktør i Dedicare Danmark.

Kort om Dedicare
Dedicare er et av Nordens største bemanningsselskaper innen helse og sosialt arbeid med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Dedicare bemanner og rekrutterer leger, sykepleiere, sosionomer og pedagoger til kunder i både privat og offentlig virksomhet. Konsernet har vært i drift siden 1996, har vært børsnotert på Nasdaq Stockholm siden mai 2011 og omsetter for cirka 800 MSEK med cirka 630 ansatte. Dedicare jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling der miljø og kvalitet er stikkord. Dedicare er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001: 2015.

Kort om KonZenta
KonZenta Aps utfører i dag bemanningsvirksomhet på det danske og svenske markedet. Selskapet har eksistert siden 2014 og forventes å omsette for omlag 120 millioner svenske kroner for det brutte regnskapsåret 2019/20. KonZenta har hatt god vekst siden starten.

Les mer om KonZenta på www.konzenta.dk