Dedicare signerer intensjonsavtale om å erverve bemanningsvirksomhet i Danmark

Dedicare har i dag signert en intensjonsavtale (LOI) om overtagelse av det danske bemanningsselskapet KonZenta Aps (bedrifts-ID 36 42 03 40). KonZenta rekrutterer helsepersonell til den skandinaviske helsesektoren med fokus på spesialister og fastleger. Endelige forhandlinger er satt i gang med sikte på å avslutte avtalen i løpet av første kvartal.

Et oppkjøp av KonZentas virksomhet er helt i tråd med Dedicares vekststrategi og vi ser at dette vil bidra positivt til vår eksisterende virksomhet. Det vil styrke vår posisjon i Norden ytterligere, men fremfor alt gi oss en sterkere plattform i Danmark, hvor vi etablerte oss i fjor, sier Krister Widström, konsernsjef i Dedicare AB.

Kort om Dedicare
Dedicare er et av Nordens største bemanningsselskaper innen helse og sosialt arbeid med virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Dedicare ansetter og rekrutterer leger, sykepleiere, ledere og personer innenfor sosialt arbeid til kunder i både privat og offentlig virksomhet. Konsernet har vært i drift siden 1996, har vært børsnotert på Nasdaq Stockholm siden mai 2011 og omsetter for cirka 800 MSEK med cirka 630 ansatte. Dedicare jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling der miljø og kvalitet er stikkord. Dedicare er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001: 2015.

Kort om KonZenta
KonZenta Aps utfører i dag helsebemanningsvirksomhet på det danske og svenske markedet. Selskapet har eksistert siden 2014 og forventes å nå omlag 100 millioner svenske kroner for det brutte regnskapsåret 2019/20. KonZenta har hatt god vekst siden starten.

Les mer om KonZenta på  www.konzenta.dk