Dedicare sikrer langsiktige avtaler med alle sykehus i Norge!

Dedicare har gleden av å kunngjøre at vi har signert en ny kontrakt som gir oss tilliten til å levere dyktige sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre til samtlige sykehus i Norge. Etter en grundig anbudsprosess arrangert av Sykehusinnkjøp, er det nå bekreftet at vi fortsetter vårt gode samarbeid med helseinstitusjonene.

Denne avtalen er av stor betydning for Dedicare Norge, og vi er ekstremt stolte over muligheten til å videreføre vårt engasjement med sykehusene i landet. Kontrakten har en varighet på to år, fra og med 1. oktober 2023, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

«Vi er utrolig stolte og glade for den fornyede tilliten vi har fått fra sykehusene, og vi ser frem til å fortsette vårt viktige arbeid med å støtte dem med kvalifiserte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre,» uttaler Bård Kristiansen, administrerende direktør i Dedicare Norge.

Dedicare er en ledende leverandør av helsepersonell i Norge, med lang erfaring og ekspertise innen rekruttering og bemanning av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre. Vi er dedikerte til å møte helsevesenets behov for kvalifisert personell og bidrar til å sikre kontinuitet og høy kvalitet i pasientbehandlingen. Gjennom grundig screening og nøye utvelgelse av våre helsepersonell, sørger vi for at våre kunder får tilgang til dyktige fagfolk som er godt rustet til å håndtere utfordringer i en stadig skiftende helsesektor. Vår suksess er bygget på sterke samarbeid med sykehus og andre helseinstitusjoner, og vi er stolte over å kunne bidra til å styrke helsevesenet i Norge.