Dedicare styrker psykologteamet

Vi styrker psykologteamet med ambassadør, psykolog Erlend Brændjord. Han vil bistå Dedicare med fagutvikling, samtidig som han vil støtte og veilede vikarer som er ute i oppdrag. Vi ser frem imot et godt samarbeid og ønsker Erlend varmt velkommen.

«Gjennom årenes løp har jeg opparbeidet en mangfoldig bakgrunn fra ulike roller i psykisk helsevern, rusbehandling og helsebedrifter innen privat næringsliv. I løpet av min karriere har jeg satt pris på variasjonen i de ulike rollene, møtene med mennesker enten det har vært pasienter eller kolleger. Som psykolog har jeg hatt mulighet til å jobbe både klinisk, med undervisning, samt drive faglig ledelse i næringslivet. Fellesnevneren har vært at det alltid finnes muligheter
der jeg selv har vært åpen for det.

Ved siden av å jobbe som vikar for Dedicare vil jeg også være tilgjengelig for de av dere som står på trappene og lurer på om vikarlivet kan være noe for dere, eller dere som har jobbet en stund og har behov for veiledning i den rollen dere nå er i».