Dedicare utnevner Eva Jonbacker som ny CFO

Eva Jonbacker er ansatt som ny finansdirektør. Hun tiltrer 7. januar 2019 og vil ta del av Dedicares konsernledelse. I perioden frem til Eva starter har vi ansatt Lars Ericsson som midlertidig finansdirektør.

«Vi er veldig fornøyd med rekrutteringen av Eva Jonbacker som finansdirektør. Med Evas bakgrunn som finansdirektør i en rekke store selskaper og hennes erfaring fra en rekke oppkjøp, har hun mye å bidra i Dedicares videre utvikling, sier Dedicares konsernsjef Krister Widström i en kommentar.

Eva Jonbacker er i dag CFO i Abilia AB og har tidligere hatt samme stilling på Team Olivia AB og STIM.

Varmt velkommen, Eva!