Dedicare utvider med to nye stillinger: IT-sjef og Markedssjef

For å sikre fortsatt vekst i de kommende årene, har to nye stillinger blitt lagt til i Dedicare-konsernet. I april ønsket vi velkommen til både ny IT-sjef og ny markedssjef. Funksjonene skal bidra til fortsatt utvikling, samt skape forhold for vekst i eksisterende og nye markeder. Samtidig er det pågående digitaliseringsprosjektet en viktig del av deres fremtidige arbeid.

Dedicare har i en periode sett et behov for å flytte IT og Markedsføring internt. Vi ser at dette vil hjelpe hele konsernet til å ta neste skritt mot å bli et av Europas ledende bemanningsbyråer innenfor helse og sosialt arbeid.

Dedicares nye IT-sjef heter Mattis Kjellin og kommer fra bemanningsselskapet Adecco. Mattis har en solid og lang IT- erfaring fra bemanningsbransjen. Som IT-sjef vil Mattis være ansvarlig for Dedicares fortsatte digitaliseringsarbeid og alle andre IT-relaterte saker.

Dedicares nye markedssjef er Anna Fredriksson. Anna kommer nylig fra telekomindustrien og har en solid akademisk utdanning innen kommunikasjon og markedsføring. I hennes tidligere jobber har Anna vært involvert i lansering av markedsavdelinger, noe som er en viktig erfaring nå som Dedicare oppretter vår egne interne markedsavdeling.

Begge de nye stillingene vil være svært involvert i gjennomføringen av det pågående digitaliseringsprosjektet. Målet med prosjektet er å oppnå høyere effektivitet og bedre tilgjengelighet for ansatte, vikarer og kunder. Funksjonene inkluderer også ansvaret for å skape økt kommunikasjonstilstedeværelse i eksisterende og nye markeder.

Vi ønsker de begge hjertelig velkomne til oss i Dedicare