Dedicare utvider virksomheten innenfor Life Science

Dedicare kjøpte i går selskapet H&P Search & Interim AB, som er leverandør til det nordiske markedet innenfor rekruttering og bemanning innen Life Science-segmentet. I praksis betyr dette at vi utvider vårt sortiment i Norge til også å omhandle legemiddelindustrien, medisinsk teknisk utstyr og bioteknologi-selskaper. Oppkjøpet vil være et supplement til Dedicare Norges eksisterende satsing innenfor Life Science.

– Et oppkjøp av H&P Search & Interim AB er helt i tråd med Dedicares vekststrategi, hvor vi kompletterer vår eksisterende virksomhet med tjenesteområdet Life Science. H&P Search & Interim AB er et selskap med kvalifisert personell og en stabil kundebase i privat sektor, og vil være grunnlaget for Dedicares satsing på Life Science i Norden og resten av Europa, sier Krister Widström, konsernsjef i Dedicare AB.

Oppkjøpet vil skje 1. april 2022. H&P Search & Interim AB vil fungere som et eget selskap under Dedicare-paraplyen fra og med andre kvartal 2022.

Her kan du lese hele pressemeldingen med mer informasjon om oppkjøpet av H&P Search & Interim AB.