Dedicare ønsker deg som vikar en riktig god sommer!

På grunn av ferieavvikling er bemanningen på kontoret er noe redusert i sommer. Det vil alltid være personell som er tilgjengelige på telefon + 47 21680293, mail doctor@dedicare.no om du har behov for bistand.

Minner på at arbeidede timer registreres på vår hjemmeside den siste datoen i måneden slik at det er klart for lønnsutbetaling den 20 i måneden. For underleverandører så sendes faktura til faktura@dedicare.no

Tusen takk for at du stiller på jobb for oss, det setter vi stor pris på.