Kvinnedagen 8. mars

Vi i Dedicare er stolte av å være en bedrift som setter søkelys på og tror på kvinnelige ledere og ansatte på alle nivåer. Dedicare fikk i høst en fin plassering på AllBrights grønne liste over svenske likeverdige børsnoterte selskaper, og vi kjemper videre for likestilling. Bare i Dedicare Norge har vi 60 ansatte, hvorav 90 % er kvinner!

Vi har spurt noen av våre kvinnelige ledere om hvordan det er å jobbe i Dedicare:

Kristin Reinaas Ingstad – Nurse – teamleder sykehus

 • Hva ser du på som fordelene med å være kvinnelig leder?
  Ikke noe forskjell å være kvinnelig eller mannlig leder i Dedicare, her er vi like.
 • Har du noen erfaringer å dele med andre kvinner som er nysgjerrige på en lederrolle?
  Det utfordrer meg som person i jobbhverdagen, det å  dele kompetanse med andre, gir muligheter til utvikling. Det å bygge et godt team som produserer og leverer meget høy kvalitet. Ta del i det å være tro mot organisasjonens mål og strategi fremover.
 • Hvordan kan en organisasjon støtte kvinners lederskap?
  Gi muligheter og likestille alle ledere i organisasjonen.
 • En kort hyllest til en kvinne på teamet ditt.
  Jeg vil fremheve Berit Tromsdal, direktør Nurse, som har stått på i over 20 år for fokus på likestillingen i organisasjon/konsernet.

 

Lene Langås – Nurse – teamleder/sykepleier

 • Hva ser du på som fordelene med å være kvinnelig leder?
  Jeg har aldri tenkt på meg selv som en kvinnelig leder, bare som en leder. Jeg tenker i en ledergruppe er det generelt viktig å ha ledere med ulik bakgrunn, både kjønn, alder og erfaring. Jeg vil bli ansatt som leder for at jeg er den som er best, ikke for at jeg er kvinne og skal fylle opp en kvote.’
 • Hvordan kan en organisasjon støtte kvinners lederskap?
  Dersom en bedrift skal ha de beste lederne kan de ikke rekruttere fra 50 % av befolkningen. Det er viktig med et mangfold, både i alder, bakgrunn, erfaring og kjønn. Da kan saker bli belyst fra flere sider og det blir tatt bedre beslutninger. Er ledergruppen for lik, kan det bli en tendens til lik tankegang og mindre fremgang og innovasjon.
 • Har du noen erfaringer å dele med andre kvinner som er nysgjerrige på en lederrolle?
  Tilbakemeldinger generelt på det å være leder. Det å være leder er en spennende hverdag. Man må tørre å ta sjanser og ha tro på egne ferdigheter. Man må tørre å feile, feil lærer man av. Husk å lede og prestere gjennom andre. Man må lære seg å gi fra seg kontrollen. Ansatte må få prøve og feile for at de skal mestre.
 • En kort hyllest til en kvinne på teamet ditt.
  Berit Tromsdal som har stått i lederrollen i Dedicare i mange år. Har bevisste holdninger rundt kvinner i lederrollen, fronter disse.

 

Marianne Halten – direktør Doctor

 • Hva ser du på som fordelene med å være kvinnelig leder?
  Den stereotype oppfatningen av kvinnelige ledere er gjerne at de praktiserer en mer tillitsbasert og relasjonsorientert ledelse. Menn kan lett assosieres med en mer autoritær og ordrebasert ledelse. Jeg tenker at hverken menn eller kvinner er tjent med at stereotype oppfatninger basert på kjønn opprettholdes innen ledelse og ellers i arbeidslivet. Det er behov for rause ledere som tilrettelegger for mangfold, uavhengig kjønn, alder, kulturell bakgrunn ol. Fokuset bør være den enkeltes ressurser og styrker, hvilke handlinger som bringer organisasjonen fremover.
 • Har du noen erfaringer å dele med andre kvinner som er nysgjerrige på en lederrolle?
  Dine ansatte er din viktigste ressurs, ikke la dem glemme det.
 • Hvordan kan en organisasjon støtte kvinners lederskap?
  En likestilt bedrift handler ikke bare om antall kvinner og menn, det handler også om å skape en inkluderende og positiv bedriftskultur. Ved å fremme mangfold og kunnskapsdeling blant de ansatte så vil bedriften tilstrebe utvikling og vekst. En jevn fordeling av mannlige og kvinnelige ledere vil nok gi et bedre arbeidsklima og trivsel. På sikt har vi forhåpentligvis en kultur i samfunnet der spørsmålet om kjønn og ledelse ikke engang er aktuelt. Her må jeg bare legge til at i Dedicare så er det en jevn fordeling mellom kjønn, med en liten overvekt av kvinnelige ledere.
 • En hyllest til en kvinne på din avdeling.
  Det er uten tvil mange dyktige damer ved avdeling Doctor som fortjener en hyllest. I denne anledning, vil jeg trekke frem, Siri Anette Nilsen som imponerer hver eneste dag! Hennes engasjement tar Dedicare Doctor til nye høyder. Hun oppnår resultater som ingen av oss trodde var mulig. I tillegg så passer hun på at alle har det bra, er generøs og deler av sin kunnskap. Hun er alltid på tilbudssiden når noen behøver en hjelpende hånd. Tøff, morsom, en det er gøy å være rundt som sørger for liv og latter i gruppen vår. Hun er absolutt et forbilde og vi er umåtelig stolte for at hun er en av oss.

 

Mona Dahl-Solheim – teamleader Doctor

 • Hva ser du på som fordelene med å være kvinnelig leder?
  Det er ikke sikkert at jeg som kvinne har noen dirkete fordeler ved å være en kvinnelig leder. En kan jo tenke seg at vi kvinner har andre kommunikasjonsmåter enn hva en mann har, og at det muligens til tider kan være en fordel.
 • Har du noen erfaringer å dele med andre kvinner som er nysgjerrige på en lederrolle?
  Jeg tenker at det er flere egenskaper en leder må ha for å fylle en lederrolle, som ikke direkte har noe med kjønn å gjøre. Mine råd er vel at en kvinne må «tørre å si sine meninger og synspunkter» og ikke la evt «frykten» for å bli oversett pga at du er en kvinne påvirke deg. Er du faglig dyktig og har gode lederegenskaper vil det ikke spille noen rolle om du er mann eller kvinne.
 • Hvordan kan en organisasjon støtte kvinners lederskap?
  La kvinner og menn være likestilt ifht å ansette ledere. Ha en ledelsesfilosofi om at mangfold av blant annet kvinner og menn, er bra for organisasjonen på flere måter. En ledergruppe bestående av både kvinner og menn vil ha flere og andre perspektiver enn om ledergruppen bare bestod av menn.
 • En kort hyllest til en kvinne på teamet ditt.
  Jeg er så heldig å ha to kvinner på teamet mitt. Jeg vil trekke fram Christina og Jorunn fordi de begge er gode på det å komme med konstruktive tilbakemeldinger, både på hva som kan gjøres annerledes men også på positive hendelser som bidrar til anerkjennelse innad i teamet. Med deres nysgjerrighet og kreativitet bidrar de til nytenking samt å skape nye muligheter for teamet vårt!

Ida Rindal – teamleader Life Science

 • Hva ser du på som fordelene med å være kvinnelig leder?
  Jeg liker i utgangspunktet ikke at det skilles mellom mannlige og kvinnelige ledere, jeg mener at ledelse er en profesjon som ikke handler om bakgrunn, kjønn eller etnisitet.
 • Har du noen erfaringer å dele med andre kvinner som er nysgjerrige på en lederrolle?
  Jeg mener at vi som kvinner i mange tilfeller blir automatisk tillagt visse egenskaper på bakgrunn av de klassiske kjønnsrollene. Dette bør vi være oppmerksomme på da det kan føre til forhåndsdømming i både negativ og positiv forstand. Utover det vil jeg si at det er bare å hoppe i det, så lenge du er glad i mennesker og trives med ansvar. Ha tro på deg selv, ta initiativ, vær nysgjerrig og interessert!
 • Hvordan kan en organisasjon støtte kvinners lederskap?
  For det første er det viktig at alle ledere ser sine ansatte og medarbeidere, og at det legges opp til arenaer for hvor ledere kan utveksle erfaringer og videreutvikle seg. Videre mener jeg at ambisjoner og karriere bør være en naturlig del av medarbeidersamtalene.
 • Fortell om en sak du brenner for.
  Jeg er veldig opptatt av iCare, det at vi som organisasjon kan bidra til at unødvendig blinde mennesker får synet tilbake og får mulighet til å leve et normalt liv er jeg både stolt og glad for. Ellers vil jeg slå et slag for ærlighet på arbeidsplassen. Altså at vi tør å være ærlig med hverandre, på en konstruktiv måte. Aktuelle problemstillinger og utfordringer må «settes på bordet og frem i dagen». Dempet prat i korridorene er ikke bra for hverken arbeidsmiljøet eller integriteten hos den enkelte.